1
Bạn cần hỗ trợ?
Đặt lịch tư vấn0987 302 621
Kiến thức Nha Khoa

Xây dựng công thức cơ bản đắp sứ sử dụng cho bảng màu Chromascop Ivoclar Vivadent

Công thức cơ bản đắp sứ khi sử dụng bảng màu Chromascop – Ivoclar Vivadent

321

 

Màu                                  220                                                                        230
Paste Opaque               POA2                                                                  POA3.5
Opacious Body
Body                         1/2A2 + 1/2A3 hoặc                                      1/2A3 + 1/2A3.5 hoặc
7(1/2A1+1/2A2)+1 ORANGE (B 220)                  9A3+1ORANGE (B 230)
Cervical                3B210+1CV1    1B230+1CV1
Enamel                     1/3E1+2/3E2                                                               E2
Luster (Translucent)

Màu                                     240                                                                      430
Paste Opaque               POA3.5                                                                 POC2
Opacious Body
Body                             A3.5 hoặc
8A3.5+1ORANGE (B 240)                         8(2/3C1+1/3C2) (B 430)

Cervical                       1B240+1CV1                                                  2/3B430+1/3CV3
Enamel                     1/3E1+2/3E2                                                                 E2
Luster (Translucent)

Màu                                    110                                                                      120
Paste Opaque                POA1                                                                   POA1
Opacious Body
Body                                 A1B                                                               2/3A1+1/3A2

Cervical                3B210+1CV1    1B230+1CV1
Enamel                             E1                                                                          E1
Luster (Translucent)

Màu                                    140                                                                        210
Paste Opaque                 POA2                                                                    POA2
Opacious Body
Body                                    A1                                                      2/3A2 + 1/3A3 hoặc
8(1/2A1+1/2A2)+1 ORANGE (B 210)
Cervical                                                                                                   3B210+1CV1
Enamel                      1/2E1+1/2E2                                                                E2
Luster (Translucent)

Màu                                      510                                                                       520
Paste Opaque                 POC3                                                                   POC3
Opacious Body
Body                        2/3C2+1/3C3(B 510)                                                      C3

Cervical                      1B510+1CV3                                                               CV3
Enamel                                 E2                                                                         E2
Luster (Translucent)

Màu                                       530                                                                      540
Paste Opaque                  POC3                                       POA4+Redish brown
Opacious Body
Body                          1/3C3+2/3C4 (B 530)                                                  A2B

Cervical                               CV3                                                                       CV4
Enamel                                 E2                                                                         E3
Luster (Translucent)

Màu                                        340                                                                     130
Paste Opaque                POA4    POB1
Opacious Body
Body                                       A4B                                                     1/2B1+1/2B2

Cervical                                 CV1                                                                     CV1
Enamel                                  E2                                                        1/2E1+1/2E2
Luster (Translucent)

Màu                                       310                                                                       320
Paste Opaque                   POA2                                                                   POB4
Opacious Body
Body                              1/2A1+1/2A2                                                                B4

Cervical                          1B3+1CV2                                                                CV2
Enamel                         1/3E1+2/3E2                                                               E3
Luster (Translucent)

Màu                                       330                                                                       410
Paste Opaque                   POB4                                                                   POD2
Opacious Body
Body                          (9B4B+1BROWN)(B330)                    (1/2D2+1/2D3)(B410)

Cervical                                CV2                                                            1B410+1CV4
Enamel                                  E3                                                                         E2
Luster (Translucent)

Màu                                      420                                                                         440
Paste Opaque                  POD2                                                                    POD4
Opacious Body
Body                       (1/3D2+2/3D3)(B420)                         (1/3C1+2/3C2)(B440)
Cervical                         1B420+1CV4                                                             CV4
Enamel                                 E2                                                                          E3
Luster (Translucent)

logo thinhvuong Bệnh nha chu và cách phòng ngừa
95 E Lý Nam Đế Hoàn Kiếm Hà Nội
BS. Ngô Quý Vũ
Giám Đốc
Bác sĩ chuyên khoa I
Chất Lượng Quốc Tế
Giá Việt Nam!
DĐ: 0987302621
Thẻ

Nha Khoa Quốc Tế Á Châu

Nha khoa Quốc Tế Á Châu - Chuyên phục hình răng sứ, niềng răng, veneer sứ,chỉnh nha và ghép răng implant, tẩy trắng răng, nhổ răng. Là nha khoa duy nhất có Labo và CAD/CAM

Bài viết liên quan

Back to top button
Close